Placeholder

Ограничителните мерки и принципа на пропорционалност

съобразени ли са мерките с целта, към която са насочени и не надхвърлят ли необходимото за нейното постигане

Виж детайли »

Placeholder

Какви са правата ми при Пътнотранспортно произшествие (ПТП)

АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ УЛЕСНИ МНОГО НАШИЯ ЖИВОТ, НО И ДОВЕДЕ ДО ПРОГРЕСИВНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИТЕ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Виж детайли »

Placeholder

Адвокатско пълномощно

СПЕЦИФИКИ И ПРЕДИМСТВА

Виж детайли »

Placeholder

Исков ред или развод по взаимно съгласие

Прекратяване на брака

Виж детайли »

Placeholder

Оспорване на отказ за образуване на досъдебно производство

Какво можем да сторим след като сме пострадали от престъпление, а прокуратурата ни е отказала да образува досъдебно производство?

Виж детайли »

Placeholder

Какво освен отсъствието на война е нужно за да е настъпи истинският мир

ключът към истинския мир

Виж детайли »

Placeholder

Денят на освобождението

Свободни ли сме в действителност?

Виж детайли »

Placeholder

Пострадал пътник в градския транспорт

Какви са правата ни при инцидент в градския транспорт?

Виж детайли »

Placeholder

Гражданският брак в съвременната икономика

Влияние на икономическата система върху взаимоотношенията

Виж детайли »

Placeholder

Медиация

способ за разрешаване на спорове

Виж детайли »

Placeholder

Има ли право строителя-продавач едностранно да повиши цената по предварителния договор за покупко-продажба на имот /„на зелено“/ ?

Какви са възможностите за дейсвие от страна на купувача?

Виж детайли »