Гражданският брак в съвременната икономика
Социалните мрежи безспорно улесниха много живота на днешното поколение, но и доведоха между партньори и съпрузи до прогресивно разделение. Все по-лесно влизаме в отношения, все по-трудно изграждаме дълготрайни взаимоотношения. Случайно в живота нищо няма, какво се крие зад тази драма? Тъсейки на казуса решение, се разкрива внезапно просветление - всяко нещо е във връзка с останалото по света. Каква е връзката сега? Не се ли корени проблема дълбоко в икономическата ни система?

Основните принципи, в името на които се крепи тя, започват да се отразяват все по-ярко върху човешката съдба. Да ремонтираме старите неща е идея, която отдавна остаря, а наред с нея, да останем с един човек до края - се осмя. Природно бедствие - замърсявайки околната среда, следствие - наранявайки поредната душа. Планираното остаряване на стоки - да изкарат в рамките на двугодишния гаранционен срок, каточели се припокрива с гражданския брак, за който вече и този срок, се явява мега висок. Мислим се за велики, очаквайки зад ъгъла да изкочи нещо по-добро, без да сме се вгледали добре в човешкото срещу нас същество. Копнеем за съвършенство, а не се ли крие то тъкмо в несъвършенството?

Добре планирана програма, разкриваща деструктивна панорама. Масата колеги адвокати биха казали какво ти пука за тях, егати, нека има работа за нас, ненаправили връзката, че това по света се отразява и у нас...

Независимо дали взимаме решение да се разделим със скъпата си техника или със съпруга/ съпругата си, важно е то да е осъзнато, информирано и да не действаме импулсивно. И двата случая носят след себе си своите последствия. При положение, че обмисляме раздяла със съпруга/ съпругата си е препоръчително да се консултираме със семеен терапевт, медиатор и/ или адвокат. Често се прибягва до развод, а след това бившите съпрузи отново се събират и заживяват щастливо заедно. Разбира се, понякога обстоятелствата наистина налагат раздялата, но консултацията с експерт в областта, би ни дала представа за цялата картината, заедно с дребните детайли, което в крайна сметка ще ни насочи към правилната за нас посока. Ако съвместното съжителство е невъзможно, то поне след като се запознаем с възможностите, с които разполагаме, различните видове развод, предимствата и недостатъците на всеки от тях, ще можем своевременно да изберем най-правилният за нас вариант.

Важно е да се отбележи възможността за провеждане на процедура по медиация /за повече информация какво е медиация, можете да се запознаете тук: https://advmalchev.com/blog/11/ и постигането на спогодба относно факултативните изисквания по чл.51, ал.1 от СК, при развод по взаимно съгласие /местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име, а така също и по други последици на развода, като образованието и грижата за здравето на децата, контакта на децата с по-широк кръг от роднини и др. всички важни за страните въпроси или дори и да не бъде постигната спогодба, то най-малкото медиацията би имала позитивен ефект, смегчаващ отношенията между съпрузите.

Споразумение, разбира се, може да бъде постигнато и със съдействието на адвокат, обучен точно за това - да препоръчва действия, защитаващи в най-голяма степен интереса на страните и в крайна сметка да облече в право техните волеизявления. От особено значение в тези хипотези е, че страните са господарите на споразумението, което веднъж утвърдено от Съда, има силата на закон между тях. Тук е моментът да се подчертае, че и най-лошото споразумение между страните е по-добро и от най-доброто съдебно решение.