Адвокатска Кантора Малчев
Адвокат Георги Малчев има придобита професионална квалификация „Магистър“ по специалността „Право на Европейския съюз“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Завършва магистърска степен по право в Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград през 2011 г., а година по-късно придобива и юридическата си правоспособност.

Господин Малчев има богат юридически опит като юрисконсулт в Министерство на Отбраната и правни кантори, където осъвършенства добре аналитичните си, комуникативни и организационни качества, работейки с утвърдени експерти в разнородни сфери.

Преминава успешно редица курсове, сред които „Обучение за медиатор“. Вписан е в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Член на Софийска адвокатска колегия е от 2021 г., с личен адвокатски №1000760610.

Адвокат Малчев практикува в областта на гражданското, административното и наказателното право и процес.

Владее отлично английски език.