Помощ на пострадали при ПТП
1. Устни и писмени правни консултации;
2. Съвестно изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби, становища и други, свързани с Вашите права при ПТП;
3. Помощ и съдействие на пострадалите при всички видове ПТП;
4. Сътрудничество за получаване на справедливо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди;
5. Получаване на максимални обезщетения при ПТП, трудова злополука и лекарска небрежност;
6. Безплатни консултации онлайн и по телефон;
7. Предлагаме услугите си за цялата страна;
8. Представителство пред физически и юридически лица или административни органи и служби;
9. Съдействие за защита на правото и законните интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби;
10. Сътрудничество и с утвърдени експерти в областта с оглед максимално удовлетворение и гарантирана защита на правата Ви;
11. Отговорност, професионализъм и конфиденциално отношение;
12. Максимална удовлетвореност и гарантирана защита на Вашите права;
13. Получаваме възнаграждение само при успешен резултат.

За повече информация:

тел.: 0884188817
email: adv.malchev@gmail.com
FB PAGE: www.facebook.com/adv.malchev/
FB PROFILE www.facebook.com/Gi.Malchev
INSTAGRAM: adv.malchev
WEBSITE: https://advmalchev.com/contacts/