НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
- изготвяне на жалби до органите на прокуратурата и полицията;

- обжалване постановленията на прокуратурата пред горестоящата и/ или пред съответния съд;

- представителство и защита пред разследващите органи по досъдебни производства;

- представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции (Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд и Върховен касационен съд);

- обжалване решенията, определения и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция;

- защита по мерките за процесуална принуда свързани със задържането под стража, забраните за напускане пределите на страната и др.

За повече информация:

тел.: 0884188817
email: adv.malchev@gmail.com
FB PAGE: www.facebook.com/adv.malchev/
FB PROFILE www.facebook.com/Gi.Malchev
INSTAGRAM: adv.malchev
WEBSITE: https://advmalchev.com/contacts/